Search
Back to all

How to Ferment your own Tomato Seeds

How to Ferment your own Tomato Seeds

This is a guide on how to ferment your own tomato seeds. If you are only keeping a few seeds for yourself you can just daub them onto a piece of paper. But fermented seeds get clean, nice, fluffy, and easy to handle. You also get rid of seed-borne diseases and the fermented and dry seeds will keep a good germination rate for a very long time. There are numerous ways on how you can do the fermentation process, but here is how we do it!

 1. Make sure to only harvest fully ripe tomatoes for seed keeping. Overripe tomatoes are no problem, but of course, you don’t want them to turn into a gooey mush. You know that your tomato is fully ripe when the color of the fruit is fully developed. This can be a bit difficult when harvesting GWR (Green When Ripe) tomatoes. If you gently squeeze the fruits they should be soft, like a nose - soft. The sepals should also have started to dry a bit, turning brown.
 2. Depending on the amount of tomatoes you harvest from a variety you choose a suitably sized container. We only use see-through boxes in harder plastic. Glass feels a bit too risky for us and soft plastic easily slips out of wet hands when moving around the boxes. If the container is see-through it’s also easier to follow the fermentation process. But basically, anything works, so this is up to you.
 3. Time to squeeze tomatoes. Normal-sized tomatoes, cherries and most beefs are easiest to slice open at the “equator”. Beef steaks in more odd shapes you might have freestyle with a bit. Paste-types are easiest to cut open from top to bottom. After you cut the fruit open, squeeze the seeds, gel and goo into the container. It doesn’t matter if some flesh follows. The leftovers, all the tomato flesh, is perfect for homemade tomato sauce!
 4. When you squeezed all the fruits from the variety, add about 1/4 to 1/3 of water to the container. This will help the fermentation process. Be sure to add the name of the variety and the date. Trust me, you will NOT remember the variety in 2-3 days if you have several varieties going! You can tape a piece of paper with the name on the container, but it can be risky if the note falls off. We write the name of the variety on a plastic label and put it inside the container. No risk of losing it!
 5. We use containers with lids. You can also use containers without lids, but there is a certain smell during the fermentation. Stir the fermentation-goo twice daily and let in new air in the container.
 6. The fermentation takes about 2-5 days. It depends on how ripe the tomatoes are and the temperature. The more ripe fruits and the higher the temperature, the faster the process goes. The optimal temperature is around 21-25 °C. If the process goes too fast more bacteria will survive. If the process goes too slowly the seeds might start to germinate in the goo and you can consider the whole batch to be ruined. You will have to check daily, sometimes twice daily, on how the process is going.
 7. When the fermentation is ready all the fully mature, good seeds will be free from slime and sink to the bottom of the container. Bad seeds, flesh, goo, and stuff will float. A smelly layer of moldy yuckiness will form on the surface. You will clearly see the different segments, seeds at the bottom, goo, yuckiness, and water in different layers. 
 8. Sometimes most of the seeds sink to the bottom of the container even though fermentation is not complete. Then the layer of seeds is less dense and compact because the slime around the seeds is still intact. When the slime around the seeds is gone, the layer of the seeds at the bottom of the container is quite compact. After doing this for a while, you will learn to see the difference easily. It can be a bit difficult to see the slime around the seeds if you have bad eyesight or if the lighting is bad. But you can test this by scooping up a spoonful of seeds and try pinching them between your fingers. If the seeds just slip away the slime is still there and the seeds are not done yet. If the seeds have a bit rough surface and you can pinch them between your fingers, the slime is gone and the fermentation process is done.
 9. Now we carefully pour the contents of the whole container into a big plastic bowl with a safe grip. Fill the bowl with water. Let it stand for some minutes until the content settles. Now carefully pour out water and goo. Make sure to do it slowly so you don’t pour out the seeds in the bottom. Repeat this until all the flesh and goo is gone, the water is clear and only the seeds in the bottom remain in the bowl.
 10. Now pour the clear water and the seeds into a strainer. Gently press out any excess water from the seeds.
 11. Time to dry the seeds! You can use a cutting board in wood or plastic, some kind of trays or fine nets, or maybe baking paper. Choose the size depending on the amount of seeds in your batch. You don’t want a thick layer of seeds, they will dry too slowly. We use stackable plastic trays with a slightly rugged surface. If the surface is too smooth and shiny the seeds will “glue” stuck to the tray during drying. If it’s a big batch of seeds you will have to stir them around a bit on the tray for faster drying. Put your drying seeds airy but not in direct sunlight. If it's too moist and cold at your location you might have to add a fan. You can also use a dryer, set at around 40 °C.
 12. When the seeds are dry we store them in paper bags, just in case they aren’t 100% dry. If there still would be moist and they are stored in plastic bags they might start to rot.
 13. Store your seeds in a cool and dark place. They will keep a good germination rate for around 10 years. Older seeds will most likely not lose their germination completely. The germination rate will go down a bit for old seeds, and they might take a longer time to germinate.

Good luck and enjoy your seeds saving!

 

 

 

IN SWEDISH, FOR THE SWEDISH READERS

Här kommer en guide om hur du fermenterar ditt eget tomatfrö. Om du bara ska spara några fröer till dig själv kan du kladda upp dom på ett hushållspapper, skriva namnet på pappret och spara till nästa år. Men fermenterade frön blir rena, fina, fluffiga och lätta att hantera. Man blir också av med fröburna sjukdomar och de fermenterade och torra fröerna kommer att hålla bra grobarhet under mycket lång tid. Det finns många olika sätt att fermentera frö på, men så här gör vi.

 

 1. När du ska plocka tomaterna du ska ta frö från, se då till att endast skörda helt mogna tomater. Övermogna tomater är inget problem, men man vill ju såklart inte att dom ska ha hunnit bli geggiga. Du vet att tomaten är helt mogen när färgen på frukten är helt färdigutvecklad. Det kan vara lite svårt att se när man skördar GWR-tomater (Green When Ripe). Om du försiktigt trycker lite på tomaten så ska den kännas mjuk, typ som en näsa. Foderbladen (de små bladen på tomatskaftet) ska också ha börjat torka in och blivit lite bruna.
 2. Beroende på hur mycket tomater av en viss sort, som du ska ta frö från så väljer du en lämplig behållare för fermenteringen. Vi använder genomskinliga lådor i hårdare plast. Glas känns lite för riskabelt för oss och mjuk plast glider lätt ur fuktiga händer när man flyttar runt bland lådorna. Om behållaren är genomskinlig är det också lättare att följa fermenteringsprocessen. Men i princip allt fungerar, så det är upp till dig.
 3. Nu är det dags att klämma tomater. Normalstora tomater och körsbärstomater och det flesta bifftomater är lättast att dela vid ”ekvatorn”. Bifftomater i märkliga former får man höfta lite med. Pastatomater är lättast att dela från topp till botten. När du delat frukterna, kläm då ut frön, gel och gegg från tomaten. Det gör inget om en del fruktkött följer med. Det som blir kvar när du klämt, allt ”tomatkött” brukar vi koka tomatsås av.
 4. När du har klämt ut allt innehåll ur tomaterna du ska fermentera frö av, fyll då på med 1/4 till 1/3 vatten i burken. Vattnet hjälper till med att få igång fermenteringsprocessen. Glöm inte att märka upp vilken sort du har i burken. Tro mig, du kommer inte att komma ihåg namnet efter 2-3 dagar om du har flera sorter igång! Du kan tejpa fast ett papper med namnet på burken, men det kan hända att lappen faller av. Vi skriver namnet på en plastetikett som vi lägger inne i burken. Ingen risk att tappa bort etiketten.
 5. Vi använder burkar med lock. Man kan också använda burkar utan, men var beredd på att det kommer att lukta mer än om du har lock på. Rör om i burken 2 gånger per dag och släpp in ny luft i burken.
 6. Fermenteringen tar omkring 2-5 dagar. Hur lång tid det tar beror på hur mogna tomaterna är och temperaturen. Ju mer mogen/övermogen frukt och ju högre temperatur, desto fortare går fermenteringen. Den optimala temperaturen är kring 21-25 °C. Om fermenteringen går för fort kommer mycket bakterier att överleva. Och om processen går för långsamt kan fröerna börja gro i fermenterings-sörjan. Ser man att fröer har börjat att gro kan man räkna med att hela batchen är förstörd. Det har hänt mig någon gång att fröerna börjat gro. Dessa fröer har jag bara använt till eget utsäde. Det mesta fröet kommer att vara förstört, men det brukar finnas en del frö kvar som ännu inte har hunnit gro under fermenteringen. Vi kollar alla våra fermenteringar dagligen, ibland flera gånger per dag, om det börjar se klart ut.
 7. När fermenteringen är klar kommer alla fullt mogna, bra frön ha blivit slemfria och sjunkit till bottnen av burken. Dåliga, ej fullt mogna frön, slem, fruktkött mm flyter upp till ytan. Ett möglande, slemmigt lager av äckel brukar bildas på ytan. Du kommer tydligt att kunna se de olika lagren om du har en genomskinlig burk, bra fröer i botten, slem, vatten och mögel-äckel i olika lager.
 8. Ibland sjunker det mesta fröet till botten av burken trots att fermenteringen inte är helt färdig. Slemmet kring fröerna sitter fortfarande kvar. Det syns på att lagret av frön på botten inte är lika tätt som när fröerna är helt klara. När man har fermenterat frö ett tag ser man detta rätt tydligt. Men det går enkelt att testa genom att skeda upp ett gäng fröer på en sked och klämma fröerna mellan fingrarna. Slinker fröerna iväg och är svåra att klämma fast så sitter slemmet kvar. Har fröerna en mer grov och lite ruffig yta och går att klämma fast, då är slemmet borta och fröerna är klara. Ibland kan fermentering vara nästan helt färdig men slemmet sitter fortfarande kvar på fröerna. Rör man då om ordentligt i burken lossnar slemmet och fröerna sjunker.
 9. När fermenteringen är helt klar, häll då hela burkens innehåll i en stor bunke. Vi använder en bunke med ett ordentligt handtag på sidan, så att vi inte ska tappa den i vasken när vi sköljer. Fyll upp hela bunken med vatten. Låt det inte svämma över. Låt stå i någon minut tills fröerna hunnit sjunka och slemmet lagt sig stilla på ytan. Häll försiktigt ut vatten och slem så att bara fröerna ligger kvar i botten av bunken. Fyll bunken med vatten igen, låt stå och häll ut igen. Upprepa detta till vattnet är klart och bara fröerna finns kvar i bunken.
 10. Häll nu ut fröerna i en sil eller finmaskigt durkslag. Pressa försiktigt ut allt överflödigt vatten.
 11. Nu är det dags att torka fröerna. Det går att använda en skärbräda, brickor, finmaskigt nät, bakplåtspapper mm. Välj lämplig tork-yta beroende på hur mycket frö du ska torka. Du vill inte att det ska bli ett tjockt lager fröer. Vi använder oss av stapelbara plastbrickor med lite ruffig yta. Vi har märkt att om ytan är glatt och glansig kladdar fröerna lätt fast på ytan under torkningen och måste skrapas loss. Om det är mycket frö som torkar på samma bricka är det bra att röra om lite då och då bland fröerna så att de torkar fortare. Ställ luftigt men inte i direkt sol. Är det för fuktigt och kallt där du ska torka fröerna kan det vara bra med en fläkt. En torkapparat inställd på ungefär 40 °C fungerar också bra.
 12. När fröerna är torra sorterar vi in dem i papperspåsar och märker upp med sort och år. Skulle fröet inte vara helt torrt och direkt efter torkningen placeras i plastpåsar riskerar fröet att ruttna.
 13. Förvara sedan dina fröer på ett mörkt och svalt ställe. Tomatfröer håller en mycket bra grobarhet under mycket lång tid, i alla fall 10 år. Äldre fröer förlorar inte sin grobar helt, utan grobarheten bli succesivt sämre och äldre fröer kan ta längre tid på sig att gro.

Lycka till och njut av ditt frösamlande!

Comments
Write a comment Close